Fuar hakkında

Organizasyonun amaçları

*Kültür mirası konusunda hizmet veren kamu ve özel sektör kuruluşlarına şu an dünyada mevcut olan sistemler, yöntemler,teknikler ve teknolojileri tanıtmak ve kullanılmasını sağlamak
*Restorasyon, Arkeoloji ve Müzecilik alanlarındaki teknolojik değişim ve gelişmelerin belirlenip ilgili kurumlarla, fuar katılımcısı olan kuruluşların vizyonlarını genişletmeye yardımcı olmak,
*Tarih ve Sanat alanında hizmet veren devlet ve özel sektör  yapılanmalarının ilgi ve bilgi alanlarına katkı sağlamak amacıyla platform oluşturmak
*Arkeolog ve müzecilerin görüş ve isteklerini, fuar katılımcısı  kuruluşlara ileterek restorasyon, arkeoloji ve müzecilik sektörlerinde etkili yeni fikir ve teknolojilerin gelişimine olanak sağlamak
*Fuar süresince akademisyenler ve profesyoneller arasında fikir alışverişlerinin yapılıp, bakış açılarının tartışılması ve ticari  işbirliklerinin sağlanması için fırsat yaratmak
*Fuarın ana amaçlarından biri ise, devlet ve özel sektörü, işbirliği içerisinde çalışmaya sevk etmektir. 

Neden Katılmalısınız?
*Devlet ve yerel yönetim yetkilileri ile buluşmak
*Sektöre yön veren gelişmeleri takip etmek,  yeniliklerden haberdar olmak
*Yeni projelerinizi ve ürünlerinizi sektöre tanıtmak
*Akademik sunumlar ve paneller ile dünyada gündem olan konulardan haberdar olmak

 
Bu fuar 5174 sayılı kanun gereğince TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) izni ile düzenlenmektedir.
Bu fuar 5174 sayılı kanun gereğince TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) izni ile düzenlenmektedir.