• Sektörel servis sağlayıcılar
 • Kültürel miras ile ilgili tüm sektör yönetici ve çalışanları
 • Ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları
 • Konu ile ilgili devlet kurumları yöneticileri
 • Akademisyenler ve öğrenciler
 • Eğitim kurumları
 • Bölgesel tanıtım kuruluşları
 • Arkeologlar, mimarlar, restoratörler
 • Sivil toplum örgütleri
 • Konuyla ilgili Bakanlık temsilcileri
 • Yerel yönetim temsilcileri
 • Özel sektör kuruluşları
 • Dergiler, kültürel yayınlar
 • Kültürel miras üzerinde uzman yayın kuruluşları
 • Yerli ve yabancı medya kuruluşları
 • TV kanalları, basın
 • ziyaretçi profili